Nieuws

Voorstellen

In deze rubriek een interview met Debora de Zee.  Debora werkt al bijna 3 jaar bij Voor Mekaar als coördinator.

Waar staat Voor Mekaar voor?

Voor Mekaar Oudorp staat, zoals de naam al doet vermoeden, voor ‘iets voor mekaar doen’. Dat ‘iets’ is in veel gevallen het geven van informatie, advies en ondersteuning bij vragen die de wijkbewoners van Oudorp hebben. Dit kan van alles zijn; een brief uitleggen die niet goed begrepen wordt, bellen/bemiddelen met instanties, zaken via de computer regelen wanneer iemand zelf geen computer(vaardigheden) heeft. Maar ook mensen met elkaar verbinden, bijvoorbeeld door mensen te verbinden die dezelfde interesses hebben of door ‘vraag en aanbod’ uit de wijk met elkaar te verbinden. Er zijn in Oudorp erg veel mensen die iets voor een ander (willen) doen, bijvoorbeeld boodschappen met/voor iemand die dat zelf lastig vindt, wandelen met iemand die gezelschap en beweging zoekt. Maar ook door activiteiten in de buurt te organiseren of te faciliteren.

Waarin onderscheidt Voor Mekaar zich?

Voor Mekaar is een samenwerkingsverband tussen professionals van verschillende organisaties, MEE&De Wering, WonenPlus Alkmaar, Humanitas, Wijkcentrum De Oever en Buurthuis De Wachter én een groep vrijwilligers. De vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt bij het Informatiepunt en zij pakken ongeveer 80% van alle vragen op die binnenkomen, soms in samenspraak met de professionals die als achterwacht aanwezig zijn. De overige 20% van de vragen wordt opgepakt door de professionals omdat de vraag specialistisch of complex is. Deze samenhang tussen professionals, met ieder hun eigen expertise, en vrijwilligers maakt Voor Mekaar zo uniek. Naast kennis hebben de vrijwilligers erg veel tijd en aandacht voor de wijkbewoners. Ik zie ook echt dat mensen naar bepaalde vrijwilligers terugkomen met een volgende vraag omdat ze zo goed geholpen zijn. De informele en gezellige setting, in het Wijkcentrum of het Buurthuis, maakt Voor Mekaar laagdrempelig. Ook het feit dat je van te voren geen afspraak hoeft te maken maar gewoon binnen kunt lopen werkt mee.

Wat zijn de toekomstplannen van Voor Mekaar?

Hoewel steeds meer mensen Voor Mekaar weten te vinden (in 2018 kregen we ruim 550 hulpvragen bij het Informatiepunt) zijn er nog steeds wijkbewoners die Voor Mekaar niet kennen. We hopen in de toekomst nóg meer mensen te kunnen bereiken. Het Informatiepunt is een belangrijke pijler, maar ook daarbuiten doen we steeds meer. Zoals de Buurtbakkies en Buren voor Buren. Dit zal verder uitgebreid worden. Ook voor nieuwe ideeën die ‘verbinding in de wijk’ kunnen bevorderen staan wij open en denken we heel graag mee!

Het Informatiepunt van Voor Mekaar Oudorp is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend in Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1. Daarnaast op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in Buurthuis De Wachter, Oudorperdijkje 65.

Neem voor vragen of ideeën gerust contact met mij op! scwvm@de-oever.nl (072)5117311


Nieuw in de Oever!:
Computercurus Klik & Tik

De Bibliotheek Kennemerwaard zal komend seizoen verschillende beginnerscursussen voor de computer, het internet en DigiD aanbieden in Wijkcentrum De Oever. Bij ons informatiepunt merken we dat er veel mensen zijn die worstelen met de toenemende mate waarin informatie en diensten digitaal aangeboden en verwerkt dienen te worden. De Bibliotheek Kennemerwaard biedt de beginnerscursussen al langere tijd aan in hun eigen vestigingen maar vanaf oktober komen ze met deze diensten naar het wijkcentrum.

Elke cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van een uur waarin u de basisvaardigheden leert. De drie cursussen Klik & Tik: de basis, Klik & Tik: het internet op en Klik & Tik: eerste hulp bij DigiD kunnen als serie maar ook los gevolgd worden. De cursussen zijn gratis en de bibliotheek zorgt voor voldoende laptops om op te oefenen. U kunt zich aanmelden bij de receptie van Wijkcentrum De Oever (072-511 73 11). De volgende cursussen starten op maandag 11 maart.


Knooppunt Dementie

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Vaak horen we van mensen dat ze door de bomen het bos niet meer zien, zowel van mensen met (beginnende) dementie als hun mantelzorgers.

Iedere maandagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u binnenlopen met al uw vragen rondom dementie. Zoekt u bijvoorbeeld iets op het gebied van dementie in de regio Alkmaar?
Knooppunt Dementie heeft alle activiteiten overzichtelijk bij elkaar gezet. Gaat het om de rol van de huisarts, casemanagers, dagbesteding, kleinschalig wonen, speciale projecten, u vindt het allemaal in een handomdraai. Maar ook algemene informatie over dementie, bijvoorbeeld of dementie erfelijk is, treft u aan.

Meer informatie? Zie www.knooppuntdementie.nl


Ontdek alle voordelen voor u en uw kind


 

Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het aanvragen van kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen? Hieronder leest u hoe Voor Mekaar hier bij kan helpen.

 

 

Voor Mekaar Oudorp is een laagdrempelig GRATIS informatiepunt voor de inwoners van Oudorp. Geopend ma t/m vr van 09:00 – 12:00 uur in Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1 Alkmaar. En dinsdag van 14.00 – 16:00 uur in Buurthuis de Wachter, Oudorperdijkje 65. Tel. (072) 5117311